Persondatapolitik

1. FORMÅL

Advokatfirmaet Højberg ApS behandler dine personoplysninger som led i den aftale, der er indgået i forbindelse med påbegyndelsen af vores sagsbehandling. Nogle af oplysningerne er indhentet, fordi vi har pligt til det i henhold til anden lovgivning. Andre oplysninger er nødvendige, for at vi kan forfølge en berettiget interesse.

 

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

2.1  Almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse m.v., jf. vedlagte skrivelse
 • Personnummer
 • Civilstand, herunder skilsmisse/død
 • Oplysninger fra skattemappen
 • Aktiver og passiver
 • Forsikringsforhold
 • Slægts- og familieforhold
 • Sociale forhold
 • Kontonummer
 • Kopi af det gule sundhedskort og kørekort eller andet billed-ID
 • Billeder
 • Økonomiske oplysninger

 

2.2  Følsomme personoplysninger:

 • Forhold omkring sociale ydelser
 • Helbredsforhold
 • Osv.

 

De følsomme personoplysninger kan som hovedregel behandles, fordi det er nødvendigt for at varetage dine interesser i din sag. Desuden udspringer behandlingsgrundlaget af, at Advokatfirmaet i forbindelse med Hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare det gule sundhedskort og pas, kørekort eller andet billede-ID, jf. artikel 6 (11) © i Persondataforordningen.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, Retsplejeloven, Persondataloven, Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.

 

3. MODTAGERE AF OPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Advokatfirmaet Højbjerg ApS, med mindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Disse oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til:

 • Modparter
 • Tredjeparter, herunder sagkyndige og offentlige myndigheder, herunder SKAT og domstolene.
 • Databehandler, med hvem vi har indgået en databehandlingsaftale, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

4. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER OG DATASIKKERHED

Vi vil behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse, at vi vil lægge vægt på sagstype og eventuelt ansvar, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 

5. HVOR STAMMER DINE OPLYSNINGER FRA?

Dine oplysninger stammer fra:

 • Dig selv
 • Offentlige myndigheder
 • Sagkyndige
 • Pengeinstitutter
 • Modparter
 • Andre

 

6. INDSIGT I PERSONOPLYSNINGER/AKTINDSIGT

Vi er dataansvarlige, og du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig hos advokat Inger Højbjerg Christensen, e-mail: ihc@advokathoejbjerg.dk og Advokatfirmaet Højbjerg ApS, Torvet 6, 1., 7400 Herning samt 24212522/70114300.

 

7. RET TIL BESIGTIGELSE, SLETNING OG INDSIGELSE

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret hertil, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring -  med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvaret, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger.

Du kan læse om dine rettigheder i ”Datatilsynets Vejledning” om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

8. KLAGE TIL DATATILSYNET OG/ELLER ADVOKATSAMFUNDET

Du har ret til at klage til Datatilsynet og/eller Advokatsamfundet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk 

Advokatsamfundets kontaktoplysninger findes på www.advokatsamfundet.dk 

 

Desuden henvises til vores almindelige forretningsbetingelser og politik om databehandling på www.advokathoejbjerg.dk.

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.