Fremtidsfuldmagter

Forebyg konflikterne

      FREMTIDSFULDMAGTER

Den 1/9 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven skal skabe bedre mulighed for, at privatpersoner selv kan bestemme, hvem der skal varetage deres interesser, når de ikke længere er i stand hertil på grund af svækket helbred, herunder demens.

Loven skaber samtidig en bedre retssikkerhed og forebygger misbrug af fuldmagter.

   

GENERALFULDMAGTER

Det har hidtil kun været muligt at oprette en generalfuldmagt, hvori det bestemmes, at f.eks. en pårø-rende skal varetage ens interesser økonomisk og/eller personligt. De pågældende fuldmagter er fortsat gyldige, men der er ved de almindelige fuldmagter risiko for misbrug.

   

FREMTIDSFULDMAGTENS INDHOLD

Ved en fremtidsfuldmagt kan du give fuldmagt til, at en anden/nogle andre kan handle på dine vegne, både økonomisk og i visse tilfælde personligt over for det offentlige. Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt kan det som oftest undgås, at der bliver tale om et værgemål.

Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt i fremtidsfuldmagtsregisteret og underskrives med NemID. Herudover skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar i Retten, hvilket svarer til de regler, vi i dag kender i forbindelse med oprettelse af et testamente. Notaren skal sikre, at den pågældende er i stand til at handle fornuftsmæssigt ved oprettelsen af fuldmagten, ligesom notaren skal sikre, at oprettelsen er sket af den pågældende selv.

Fuldmagten får ikke virkning fra oprettelsen, men får først virkning, når fuldmagtsgiver får brug for det. Efter anmodning fra fuldmægtigen eller fra fuldmagtsgiver træffer Familieretshuset afgørelse om, at fuldmagten skal træde i kraft. Familieretshuset fører endvidere i et vist omfang tilsyn med, at fuldmægtigen varetager fuldmagtsgiverens interesser.

De nye regler sikrer bedre retssikkerhed på området, og det mindsker risikoen for misbrug af fuldmagten. 

 

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt I skal oprette en fuldmagt, opfordres I til at henvende jer. Under en gratis indledende telefonsamtale, vil vi som regel kunne vurdere, om I har brug for en fuldmagt.

Når alting går godt har ingen lyst til at tænke på, at det en dag kan slutte. 

Undgå fremtidige konflikter

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.