Børn og samvær 

Hvad er bedst for dine børn?

BØRN OG SEPARATION/ SKILSMISSE

Hvis I går fra hinanden, er det udgangspunktet, at I bevarer den fælles forældremyndighed over børnene. Ønsker den ene af jer at få ophævet den fælles forældremyndighed, skal du ansøge Familieretshuset om ophævelse. Der vil blive indkaldt til et møde, hvorefter Familieretshuset oversender sagen til domstolene, hvis en af jer fastholder, at I ikke er enige om fælles forældremyndighed.

Ender en sag om ophævelse af fælles forældremyndighed ved domstolene, vil I hver især typisk være repræsenteret ved advokat. Advokaten sørger for at afklare, om der kan søges fri proces, ligesom advokaten udarbejder de skriftlige indlæg til Retten, møder sammen med dig i Retten, herunder også til en eventuel retsmægling.

Det er kun i helt særlige tilfælde, at den fælles forældremyndighed ophæves. Udgangspunktet i Forældreansvarsloven er, at der skal være fælles forældremyndighed. Hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves, skal der være dokumenteret så store samarbejdsvanskeligheder, at det er til skade for børnene, at der fortsat er fælles forældremyndighed.

   

BOPÆL

Er samlivet ophævet, skal I, uanset at den fælles forældremyndighed bevares, være enige om, hvor børnene skal have deres bopæl, altså hvor adressen på børnene registreres. Der skal være enighed, uanset at der aftales en deleordning vedrørende samværet. Børn kan kun have deres adresse registreret hos den ene af forældrene.

I skal hver især indsende en anmodning om bopæl til Familieretshuset, såfremt en af forældrene ønsker at flytte med et eller flere af børnene. Familieretshuset indkalder til et møde. Lykkes det ikke under mødet at opnå forlig om børnenes bopæl, bliver sagen afsluttet i Familieretshuset og oversendt til domstolene. Enten i forbindelse med mødet på Familieretshuset, og/eller når sagen når frem til Retten, vil det være relevant at tage kontakt til en familieadvokat. Advokaten undersøger om der kan søges fri proces eller retshjælpsdækning til sagen!

    

SAMVÆRSORDNING ELLER DELEORDNING

Et barn har behov for at have regelmæssig kontakt til begge forældre. Hvis I ikke kan blive enige om omfanget af det samvær, som barnet skal have med den forældre, der ikke har bopælen på barnet, fastsættes samværsordningen af Familieretshuset. Det er hensynet til barnet, der afgør omfanget af samværet. Familieretshusets afgørelse om samvær kan påklages til Ankestyrelsen.

Det kan være en god ide, at have sin egen advokat med i sager om samvær, så konflikten løses på den bedst mulige måde.

   

   

Når et forhold bliver indledt, er det kun de færreste der tænker på, at det en dag slutter.

Men sådan er livet nu engang.

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Christina Ruby

Advokat 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.