Betingelser

Advokatfirmaet Højbjerg ApS med CVR. nr. 32 34 74 79 er en virksomhed med advokat Inger Højbjerg som eneindehaver.

Inger Højbjerg er beskikket af Justitsministeriet, medlem af Advokatsamfundet samt brancheorganisationen Danske Advokater, Danske Arveretsadvokater og Danske FAMILIEadvokater.

Advokatfirmaet er underlagt de regler og reguleringer, som gælder for alle advokater i Danmark. De advokatetiske regler, herunder reglerne om hvidvask bliver fulgt. Det betyder bl.a., at advokatfirmaet beder om legitimation i form af kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis. Inden advokatfirmaet påtager sig en sag, bliver det undersøgt, om der er interessekonflikter. Hvis det er tilfældet, kan der henvises til anden advokat.

 

ANSVAR

Advokatfirmaet Højbjerg har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DANMARK. Indiakaj 6, 1. sal, DK-2100 København Ø.  E-mail: info-dk@hdi-specialty.com. Söderberg & Partners Solicitors Risk Insurance. Police nr. 156-08657020-M001. 

Forsikringssummen er på kr. 5 mio. Ved påtagelse af en sag er advokatfirmaets ansvar begrænset til dette beløb.

I henhold til de regler der er vedtaget af advokatsamfundet, har Advokatfirmaet Højbjerg endvidere stillet garanti.

 

KLAGE

Hvis du vil klage over advokatens adfærd og/eller advokatens honorar, kan du indgive klage til

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København, via hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk eller på mailadressen: postkasse@advokatnaevnet.dk

Bliv kontaktet og hør mere

Inger Højbjerg Christensen

Advokat (H) 

 

Når du udfylder formularen accepterer at blive kontaktet af os. Læs vores betingelser her.